بودجه واعتبارات

بودجه واعتبارات

 

     قابلیتهای سیستم بودجه و اعتبارات

 • امکان تعریف واحدهای زیر مجموعه بصورت نامحدود
 • امکان تعریف سال مالی و انتخاب سال مالی فعال
 • امکان تعریف و ساخت فرم های پیشنهادی ، مصوب و عملکرد بودجه مطابق با نیاز سازمان بصورت نامحدود
 • امکان ارسال فرمهای پیشنهادی بودجه به واحدهای زیر مجموعه (بصورت گردش کار و تحت وب) و دریافت پیشنهادات از مناطق و ذخیره فرم های پیشنهادی مناطق جهت نگهداری سابقه به تفکیک واحد های زیر مجموعه
 • امکان تعریف سرفصلهای بودجه به صورت درختی و انتساب مراکز هزینه به سرفصل مرتبط به آن جهت عملیات تامین اعتبار در سازمان
 • امکان تعریف سرفصلهای بودجه به صورت گروهی و نامحدود و اختصاص اعتبار به گروه مورد نظر(مثلا گروه مرکز هزینه : برق و گاز و تلفن که بصورت مشترک از یک اعتبار هزینه شود)
 • امکان تعریف کنترل کننده های بودجه مطابق با نیاز سازمانجهت تخصیص اعتبار با سقف مشخص برای دوره های زمانی (ماهیانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالیانه) جهت کلیه سرفصل های بودجه
 • تعیین بودجه مصوب هر واحد و ابلاغ آن به واحد مربوطه
 • امکان ارسال اطلاعات پیشنهادی به مرکز (شرکت مهندسی) بصورت آنلاین (تحت وب) و آفلاین و تجمیع اطلاعات کشور در مرکز
 • امکان دریافت اطلاعات مصوب از مرکز (شرکت مهندسی) بصورت آنلاین (تحت وب) و آفلاین
 • امکان ارسال اطلاعات عملکرد به مرکز (شرکت مهندسی) بصورت آنلاین (تحت وب) و آفلاین
 • امکان جابجایی اتوماتیک اعتبار سرفصلهای بودجه در صورت اتمام بودجه یک سرفصل
 • امکان جابجایی دستی اعتبار بین سرفصلهای بودجه و همچنین اعتبار اختصاص یافته به واحدهای زیر مجموعه
 • امکان تجمیع اطلاعات کلیه شهر ها یا به انتخاب کاربر در واحد تجمیع در چند ثانیه
 • امکان محاسبات فرمولهای بودجه بصورت کلی توسط کاربر و یا جزئی بصورت اتوماتیک توسط سیستم در زمانهای مورد نیاز
 • امکان ساخت و اجرای گزارشات متنوع و نامحدود در ابزار گزارش ساز به دلخواه کاربر
 • امکان گزارش گیری از عملکرد بودجه در سالهای مالی مختلف
 • امکان گزارش گیری از بودجه اختصاص یافته و جذب شده توسط واحدهای زیر مجموعه
 • امکان گزارش گیری از فرمهای پیشنهاد بودجه ی واحدهای زیر مجموعه و. . .
 • امکان استفاده از ابزار قوی و کارامد گردش ساز برای پیاده سازی روال های گردش فرم های (پیشنهادی ، مصوب ، عملکرد ) بودجه و همچنین مکانیزه کردن روال های سازمانی در بخش تامین اعتبار توسط کاربر (با استفاده از این امکان شما می توانید تامین اعتبار را در روال های درخواست خرید سازمان خود بصورت مکانیزه و تحت وب به راحتی انجام دهید و از انحرافات بودجه جلوگیری نمایید)
 • امکان استفاده از ابزار حرفه ای فرمساز برای ساخت هرگونه فرم با هر شکل و ظاهر توسط کاربر و استفاده از آن در روال سازمانی در محیط تحت وب (با استفاده از این امکان شما می توانید فرم های درون سازمانی خود در بخش بودجه را طراحی کنید و از نتایج آن در فرم های اصلی بودجه استفاده نمایید)
 • امکان استفاده از ابزار الگوی مستندات برای پرینت گرفتن از داده های گردش در هر لحظه با شکل و ظاهر دلخواه و طراحی شده توسط کاربر
 • امکان استفاده از ابزار فوق العاده قوی فرمول ساز برای ایجاد فرمول های محاسباتی ساده تا محاسبات سنگین و پیچیده سازمان در کلیه بخش ها توسط کاربر (با استفاده از این امکان شما می توانید بخش های محاسباتی قرم های درون سازمانی خود را فرموله و نتایج محاسبات آن را در لحظه مشاهده کنید همچنین با فرموله کردن سلول های ورود اطلاعاتی فرم های اصلی بودجه (فرم های هماهنگ کشوری) از نتیجه فرم های درون سازمانی خود استفاده نمایید مثلا کاربر می تواند فرم درون سازمانی با عنوان سایر درآمد های بخش فاضلاب طراحی کند و مواردی بیشتر از آیتم های فرم های اصلی بودجه (فرم های هماهنگ کشوری) نگهداری کند و با فرموله کردن بخش های ورود اطلاعات فرم های اصلی بودجه (فرم های هماهنگ کشوری) از اطلاعات و نتیجه محاسبات فرم درون سازمانی خود استفاده نماید)
 • ابزار داشبورد مدیریتی برای به نمایش در آوردن گزارشات مدیریتی از تمامی سیستم ها از جمله سیستم های مالی توسط نمودار های میله ای ، خطی ، گیج دایره ای ، نشانه گر ها و ... در محیط وب
 • امکان دریافت گزارش های مدیریتی به همراه نمودارهای مربوطه بروی موبایل و سایت با داده های آنلاین و لحظه ای با استفاده از نرم افزار قاصدک

 

logo