سیستم انبار و حسابداری انبار

سیستم انبار و حسابداری انبار

امکانات سیستم انبار و حسابداری انبار

امکان تعریف انواع اسناد با توجه به نیاز آن سازمان یا شرکت از قبیل ( درخواست خرید اضافات کسورات رسید انبار حواله انبار حواله اموال و . . . ) .

تعیین نوع این اسناد بصورت یکی از حالتهای :

وارده یا صادره : قیمت اپراتور ( قیمتی که توسط کاربر وارد می شود )

وارده یا صادره : قیمت سیستم ( قیمتی که براساس میانگین سیستم محاسبه می کند )

وارده یا صادره : قیمت استاندارد ( قیمت ثابت و بدون تغییر که توسط کاربر تعیین گردیده )

تعیین ارتباط این اسناد با سیستم حسابداری مالی به دو صورت خواندن از اسناد مالی یا نوشتن و سند زدن در سیستم مالی .

محاسبات قیمت کالا بر اساس روشهای انتخابی میانگین FIFO _ LIFO یا استاندارد امکان طراحی و نگهداری گزارشات آماری مورد نیاز با سطرها و ستونهای نامحدود و امکان رسم نمودار آماری از این گزارشات بصورت دو بعدی و سه بعدی .

امکان رمز گذاری فوق العاده قوی جهت تعریف سطوح دسترسی کاربران به قسمتهای محتلف .

امکان کارتابل جهت ارسال وظایف مورد درخواست مدیر به کاربر و بررسی نتایج آن از داخل سیستم بدون تبادل هیچ کاغذی .

امکان سرشکن کردن سایر هزینه های انبار برروی قیمت کالاهای انبار توسط سیستم بصورت اتوماتیک .

ارتباط کامل جهت صورد سند گردشهای ثبت شده با سیستم حسابداری .

ارتباط با کلیه سیستمهای مالی یا اداری .

امکان تعریف سایر مشخصات برای اسناد تعریف شده در سیستم بصورت نا محدود همانند ( شماره پروژه تاریخ پروژه و . . . )

امکان تعریف 99 انبار و کار همزمان بر روی تمامی آنها .

امکان تعریف آیتمهای جدولی بصورت نا محدود و استفاده از آنها در سیستم از قبیل : واحدهای مالی نوع مصرف کالا واحدهای اندازه گیری تحویل دهنده و تحویل گیرنده و . . .

امکان تعریف جدول کالاها .

امکان تعریف شکل اسناد جهت چاپ در خروجی برای کلیه اسناد( رسید حواله و . . . ) .

امکان ارتباط نسخه مرکزی با سایر انبارهای شهرستان .

ایجاد و اصلاح اسناد به دو صورت فیزیکی و ریالی .

امکان محاسبه مجدد موجودی فعلی .

توانایی ورود اطلاعات موجودی عینی .

ثبت دائم موجودی عینی .

امکان ورود قیمت میانگین برای کالاهایی که تا کنون سابقه در سیستم نداشته اند .

امکان ورود اطلاعات نقطه سفارش .

ایجاد سند اضافات و کسورات ( مغایرتها در پایان سال ) .

امکان تهیه گزارش اسناد ( حواله رسید و . . . ) .

مشاهده و تهیه موجودی و کاردکسی کالاها ( فیزیکی و ریالی ) .

امکان تهیه لیست کدهای نا معتبر در انبار .

گزارشات فیزیکی انبار از قبیل :

خلاصه موجودی انبار

موجودی انبار

3- کالاهای راکد

4- گزارش مغایرات صادره وارده

گزارشات ریالی انبار از قبیل :

گزارش خلاصه به تفکیک واحد مالی

گزارش معین به تفکیک واحد مالی

گردش عملیات انبار

مقایسه موجودی عینی و سیستم

گزارش کسری اسناد

گزارش بیلان جاری

گزارش بیلان پایان سال

و گزارشات متنوع دیگر از قبیل :

گزارش نقطه سفارش

گزارش خلاصه حساب ( کل شرکت )

گزارش خلاصه حساب ( تفکیک واحد مالی )

گزارش کنترل تنخواه جنسی

گزارش موجودی ریالی کالاها

گزارش مانده موجودی ریالی

گزارش موجودی کالا بر اساس نوع مصرف

گزارشات کامل انبار گردانی بصورت دلخواه کاربر .

** امکان تهیه گزارش پارامتری از کلیه اقلام سیستم انبار چه ریالی و چه فیزیکی بصورت نا محدود  و به دلخواه کاربر . دراین قسمت علاوه بر انتخاب آیتمها ی موجود در سیستم امکان تعریف آیتمهای جدید و فرمولی کردن آنها بر اساس آیتمهای موجود نیز قابل انجام بوده .

علاوه بر این کلیه گزارشات را می توان با شرایط مختلف و محدودیتهای به دلخواه کاربر تهیه نمود .

امکان تهیه پشتیبان و باز یابی آنها از سیستم بصورت کاملا اتوماتیک .

امکان تعریف کاربران مختلف با دستیابی های مختلف  بصورت نا محدود و توسط مدیر سیستم .

امکان ثبت دائم اطلاعات یک انبار .

امکان ایجاد سال جدید بصورت اتوماتیک .

امکان انتقال موجودی ثبت شده و جاری ( به داخواه کاربر ) به سال بعد .

امکان تغییر کد کالا .

امکان کار کردن همزمان در چند سال کاری ( معمولا دو سال )

و بسیار امکانات دیگر که جهت سهولت کار در استفاده از سیستم برای کاربر در نظر گرفته شده است .

logo