سیستم قاصدک

سیستم قاصدک

 

   نرم افزار پیام رسان قاصدک

 نیاز به اطلاعات برای مدیران و کارشناسان سازمانها امری حیاتی و اجتناب ناپذیر  است و معمولا برای دریافت اطلاعات، مدیران  ضمن تماس با کاربران، اطلاعات لازم را از آنها دریافت می کنند.

اما همواره صحت، سرعت و وجود نیروی انسانی برای دریافت این اطلاعات در مواقع حساس مشکلات فراوانی را برای مدیران ایجاد می کند.

فرض کنید در جلسه ای حضور دارید و لازم است آخرین اطلاعات فروش و وصول را در اختیار داشته باشید، بدیهی است دریافت آخرین اطلاعات که صحت آنها مورد تائید باشد، برای شما مشکل خواهد بود اما اگر در موبایل خود آخرین اطلاعات را داشته باشید و با درخواست به روزرسانی ظرف چند ثانیه اطلاعات دقیق برای شما ارسال شود چقدر می تواند مفید واقع شود.

یا فرض کنید هر روز صبح که عازم شرکت می شوید در مسیر می توانید آخرین اطلاعات مهم مثل نقدینگی، فروش و ... را بر روی موبایل دریافت و مطالعه نمایید.

یا فرض کنید زمانیکه عازم بازید از واحدی می شوید به جای آنکه در زمان رسیدن به واحد مذکور اطلاعات لازم شامل میزان تولید، فروش، شاخصهای عملکردی را از مدیر واحد سوال کنید قبل از رسیدن به واحد با درخواست بروزرسانی ، اطلاعات فوق را روی موبایل خود داشته و مطالعه نمایید و با اطلاعات دقیق و کامل به واحد مراجعه نمایید چقدر موثر خواهد بود.

ما در قاصدک به دنبال دستیابی به موارد فوق می باشیم.

هـدف:

اطلاعات سازمان شامل گزارشات عملکردی، انحراف از شاخصهای عملکردی KPI و آمار را به طور دقیق و بدون دخالت کاربر در یک برنامه زمانبندی شده از بانکهای اطلاعاتی برداشت و در اختیار مدیران قرار بگیرد.

مثال : شرکت می تواند اطلاعات نیروی انسانی را در بازه های سه ماهه بروز رسانی کند و اطلاعات مالی را در بازههای 15 روزه یا حتی روزانه.

این اطلاعات توسط یک نرم افزار نصب شده بر روی موبایل قابل بهره برداری باشد.

مدیران در هر مکان و زمان بتوانند بدون دخالت کاربر اطلاعات مورد نیاز را در کمتر از یک دقیقه بروزرسانی نمایند.

بدین ترتیب اولا مدیران اطلاعات دقیق سازمان را بر روی موبایل خود خواهند داشت. دوما هر گاه نیاز به اطلاعات بروزرسانی شده داشته باشند بدون تماس با کاربران این اطلاعات بروز خواهد شد.

 

امـکانـات سیسـتم:

نسخه کاربری سرور شرکت:

تعریف کاربران استفاده کننده از سیستم.

تعریف درختواره اطلاعاتی سازمان بدون محدودیت سطوح.

امکان تعریف و ایجاد دسترسی برای کاربران یا گروههای کاربری از درختواره فوق.

امکان الصاق گزارشهای که مستقیم اطلاعات را از بانکهای اطلاعاتی سازمان استخراج می کنند به هر یک از برگهای درختواره فوق.

امکان زمانبندی ارسال گزارشها بر روی موبایل مدیران سازمان.

امکان دریافت درخواست بروزرسانی از طرف یکی از مدیران و ارسال گزارش مربوطه با اطلاعات بروز شده.

نسخه موبایل:

امکان مشاهده درختواره اطلاعاتی سازمان.

مشاهده اطلاعات و گزارشات الصاق شده به درختواره.

امکان نگهداری این گزارشات بر روی موبایل به تاریخهای مختلف.

درصورتیکه درخارج از شرکت نیاز به اطلاعات جدید داشته باشید سیستم این امکان را می دهد که با درخواست بروزرسانی اطلاعات در یک درختواره یا یک گزارش خاص، آخرین اطلاعات وارد شده در سیستمها را طی چند ثانیه در موبایل خود مشاهده کنید.

قابلیت دریافت گزارشات از طریق پیامک و اینترنت.

قابلیت مشخص کردن گزارشات منتخب و مشاهده به صورت تفکیک شده.

قابلیت ترسیم نمودار های دایره ای ، خطی و میله ای

.

logo