سیستم مدیریت اطلاعات(MIS)

سیستم مدیریت اطلاعات(MIS)

برخی توانایهای سیستم MIS

 امکان تعریف و اضافه کردن یک دیتا بیس جدید به MIS .

امکان تعریف و ایجاد ارتباط بین دیتابیس های تعریف شده .

امکان ارتباط با تمامی سیستمهای مکانیزه ره آورد بدون تعریف ارتباط .

امکان تعریف و تهیه گزارشات پارامتریک به شکل دلخواه کاربر و از سیستمهای متفاوت ( محاسباتی , کنترلی , مدیریتی و بصورت کاملا" نامحدود ) .

امکان تعریف و تهیه گزارشات آماری دلخواه برروی سیستمهای متفاوت و بصورت نامحدود .

امکان رسم نمودار در گزارشات آماری .

امکان ارسال گزارشات تهیه شده برروی WEB .

امکان اتصال به سیستم از طریق WEB بصورت اینترانتی و اینترنتی .

امکان تعریف گزارش آماری و تهیه گزارشات ثبت شده از طریق WEB .

امکان تعریف ALARM بر روی دیتابیس های تعریف شده برای MIS  برروی هر تعداد از فیلدهای سیستم جهت اطلاع رسانی به مدیران در زمان تغییر ناگهانی یا نادرست در سیستم .

امکان تعریف سطح دستیابی مختلف برای کاربران سیستم بصورت فوق العاده قوی .

امکان ردیابی حرکت کاربران در سیستم و گزارش از فعالیت آنها .

امکان نقل و انتقال از دیتا بیس های مختلف مانند ORACLE – EXCLE FOXPRO – ACCESS … به SQL یا دیتابیس های دیگر و بالعکس بصورت کاملا" ساده و توسط کاربر .

امکان ارتباط کاربران با یکدیگر از طریق کارتابل .

 

logo