تدارکات و بازرگانی

تدارکات و بازرگانی

قابلیتهای سیستم بازرگانی

سیستم بازرگانی شامل عملیات گردش درخواست کالا/خدمات تحت وب بوده و با برقراری ارتباط با سیستم های همجوار مانند سیستم انبار موجب شده تا مدیران بتوانند موجودی کالاهای  مورد درخواست را در انبارهای مختلف شرکت مشاهده نموده و تعیین نمایند چه مقدار از این کالا از انبار تامین شود و مابقی بصورت اتوماتیک به درخواست خرید تبدیل شود.

همچنین در صورت خرید و راه اندازی سیستم مدیریت بودجه و اعتبارات قادر خواهید بود تا در تعریف مراحل گردش درخواست ها، یکی از مراحل گردش را به مسئول تامین اعتبار تخصیص دهید با این امکان پس از تایید مدیردرخواست کننده، مسئول تامین اعتبار می تواند مشخص کند این درخواست از کدام سرفصل باید تامین اعتبار شود و یا برای این درخواست اعتباری وجود دارد یا خیر. با این امکان دیگر نیاز به کنترل بودجه نخواهید داشت. بدلیل اینکه مسئول تامین اعتبار اجازه انحراف بودجه را نخواهد داد.

از دیگر امکانات این سیستم ارتباط مستقیم با بخش قراردادهاست. در این سیستم بصورت اتوماتیک درخواست کالا در صورت عدم موجودی انبار به درخواست خرید تبدیل شده و درخواست خرید با توجه به قوانین معاملات که در سیستم اعمال شده است به استعلام یا مناقصه و عقد قرارداد ختم خواهد شد. 

 

   تعاریف اولیه

 • امکان تعریف حوزه فعالیت شرکتها
 • امکان تعریف واحدهای مقیاس کالا/عملیات
 • امکان تعریف گروه های کالا/ عملیات
 • امکان تعریف معیارهای ارزیابی کالا و پیمانکارانبدلخواه کاربر
 • امکان تعریف کارپردازان و مسئولین برگزاری مناقصات و استعلام
 • امکان تعریف قوانین و آیتمهای ضمانت نامه
 • امکان تعریف دسته بندی گزارشات پارامتریک
 • امکان تعریف بانک ها و حسابهای فعال شرکت و افراد مرتبط
 • امکان تعریف سایر مشخصه های(مشخصه بدلخواه کاربر) برای:
 • قرارداد
 • شرکت ها
 • ضمانت نامه

امکانات بخش ورود اطلاعات

 • ورود اطلاعات شرکت ها و پیمانکاران
 • ورود اطلاعات کالا / عملیات
 • تعیین تاییدکنندگان کالا/عملیات از نظر فنی برای پست های چارت سازمانی
 • تایید و تصویب کنندگان کالا /عملیات در چرخه درخواست برای پست های چارتسازمانی
 • ورود اطلاعات فهرست بها ( امکانات : ایجاد، انتساب کالا /عملیات و تصویب و فعال سازی فهرست بها)
 • تعیین حدود قیمت برای تصویب کنندگان
 • بررسی ، مشاهده و تکمیل لیست سیاه پیمانکاران (همچنین پیمانکارانی که در ارزشیابی هم رد شوند می توان بصورت اتوماتیک به این لیست اضافه گردند.)

امکانات تعاریف گردش کاری های مختلف برایانواع درخواست از جمله درخواست کالا /عملیات

 • امکان تعریف انواع گردش درخواست ها در زیر سیستم گردش ساز
 • امکان دسترسی به تمامی اطلاعاتمراحل درخواست ها در زمان تعریف گردش برای هر مرحله
 • امکان ایجاد مرحله جدید در تعریف گردش درخواستو نسبت دادن یک فرم خاص(قابل تعریف توسط کاربر) به آن از طریق زیر سیستم فرم ساز توسط کاربر
 • نسبت دادنگردش های تعریف شده به انواع درخواست
 • امکان انتخاب نوع درخواست جهت شروع یک گردش کار جدید در کارتابل
 • امکان گروه بندی کالا و عملیات بر اساس نوع درخواست
 • کنترل کالا / عملیات انتخابی بر اساس تاییدکننده فنی آن کالا / عملیات
 • امکان انتساب هر نوع مستندات و ضمایم در هر مرحله درخواست کالا / عملیات
 • ارتباط مستقیم با سیستم انبار برای بررسی موجودی کالاهای درخواستی به صورت اتوماتیک
 • امکان صدور حواله انبار برای سیستم انبار به صورت اتوماتیک در زمانی که کالا در انبار موجود باشد در صورتی که اجازه آن داده شده باشد
 • ارتباط با سیستم بودجه برای بلوکه کردن اعتبار درخواست کالا / عملیات
 • امکان اجرای مراحل گردش درخواست کالا / عملیات از طریق کارتابل در وب سایت (تحت وب)
 • تعیین و ایجاد عملیات مناقصه، استعلام و خرید مستقیم از طریق درخواست کالا/عملیات در زمان تعیین نوع خرید
 • امکان استفاده از الگو های مستنداتمطابق با الگوی مورد استفاده کاربر (فرم های استعلام و مناقصه و ...)
 • امکان چاپ الگوهای پر شده در هر مرحله از گردش
 • امکان ارسال درخواست ها برای مدیران سطح بالاتر (بر اساس چارت سازمانی و بصورت اتوماتیک)جهتتایید درخواست جاری
 •  

برگزاری مناقصه با امکانات زیر:

 • امکان استفاده از الگو های مستند سازی مناقصه مطابق با الگوی مورد استفاده کاربر
 • امکان چاپ الگوهای پر شده در هر مرحله مناقصه
 • امکان ایجاد فراخوان برای پر کردن لیست کوتاه
 • امکان تعریف روالهای گردشی مناقصات عمومی و محدود براساس یک مرحله ای و دو مرحله ای توسط کاربر و مشخص کردن حداکثر زمان انجام کار با استفاده از سیستم مدیریت گردش و کارتابل.
 • امکان تعریف فرمول و تعیین الگوهای ارزشیابی کیفی و فنی در مناقصه توسط کاربر.
 • امکان تبدیل چندین درخواست کالا / عملیات به یک مناقصه
 • امکان ارسال بخشی از کالاهای درخواست برای یک مناقصه (شکستن درخواست کالا /عملیات)
 • امکان تعیین برنده به صورت سیستمی از بین شرکت کنندگان مناقصه در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای
 • امکان محاسبه نمره تراز شده در مناقصات
 • امکان ارتباط مناقصه با قرارداد و ثبت اتوماتیک همه آیتم های مشترک.

 

ایجاد قرارداد با امکانات زیر:

امکان ارتباط مناقصه و استعلام و خرید نقدی، با قرارداد و ثبت اتوماتیک همه آیتم های مشترک.

امکان تعریف تیپ مستندات اولیه قراردادها و تکمیل مستندات بر حسب اطلاعات سیستم به صورت مکانیزه(مناقصه ، استعلام و قرارداد)

امکان محاسبه ضمانتنامه ها، 25درصد افزایش و یا کاهش(الحاقیه)، تعلیق ، فسخ ، کسورات و ثبت تمدید در قرارداد.

امکان بکارگیری قرارداد تعریف شده در سیستم کنترل قرارداد همانند یک پروژه برای کنترل پیشرفت فیزیکی و ریالی، صدور صورت وضعیت، عملیات مالی و ... .

 

 

اخذ استعلام بهاء با امکانات زیر:

 • امکان استفاده از الگو های مستند سازی استعلام مطابق با الگوی مورد استفاده کاربر
 • امکان چاپ الگوهای پر شده برای استعلام و شرکت های مربوط به آن استعلام
 • امکان انتخاب شرکت ها برای استعلام بر اساس کالا / عملیات استعلام
 • ثبت قیمت پیشنهادی هر شرکت به ازای کالا / عملیات
 • تعیین برنده برای هر کالا / عملیات استعلام و امکان قرارداد با آن شرکت
 • امکان ارتباط استعلام با قرارداد و ثبت اتوماتیک همه آیتم های مشترک.

صدور گردش برای یک گزارش

 • انتصاب گزارشات منتخب به انواع درخواست در یک گردش کار جهت تاییدیه گرفتن یا ...
 • گردش تصویر گزارش بر اساس گردش انتصاب داده شده به آن نوع درخواست
 •     امکان ساخت و اجرای گزارشات متنوع و نامحدود در گزارش پارامتریک بدلخواه کاربر
 • تمامی کار های عملیاتی سیستم بر پایه وب (WEB BASE)می باشد. (عملیات کارتابل)

مشخصات نرم افزاری سیستم بازرگانی قراردادها

نرم افزار ویندوزی :

 1. زبان برنامه نویسی C# .Net 4
 2. تکنولوژی های استفاده شده در برنامه
 3. بانک اطلاعاتی SQL Server 2008 R2
 4. ارتباط با نرم افزارهای Office (Word, Excel) برای خروجی در بعضی از قسمتهای برنامه
 5. قابل اجرا در ویندوزهای XP SP 3، 7,8,10

 

نرم افزار تحت وب :

 1. زبان برنامه نویسی C# .Net 4
 2. تکنولوژی های استفاده شده در برنامه
 3. بانک اطلاعاتی SQL Server 2008 R2
 4. ارتباط با نرم افزارهای Office (Word, Excel) برای خروجی در بعضی از قسمتهای برنامه  ( ابزار WinWord)
 5. قابل اجرا در مرورگرهای IE, FireFox

ویژگی سخت افزاری :

حداقل مشخصات سرور : CPU Xenon E5 – Ram 64GB – HDD 1TB

logo