اطلاعات پرسنلی

اطلاعات پرسنلی

      

      امکانات سیستم اطلاعات پرسنلی

 

1-امکان تعریف نظام های استخدامی مختلف با شرایط و خصوصیات مختص به خود بصورت نامحدود.

2-امکان تعریف مشخصات جدید برای پرسنل با تنوع بسیار زیاد و قابلیت فرموله کردن این مشخصات بصورت فرمولی یا شرایط مختلف بصورت نامحدود و کاربری ساده .

3-امکان تعریف مزایای حکمی برای هر نظام استخدامی تعریف شده با قابلیت تعیین فرمول یا شرط بصورت نامحدود .

4-امکان تعریف آیتمهای جدولی مثل ( جدول مدرک تحصیلی ، عناوین پست و رشته های شغل و غیره) .

5-امکان ثبت و نگهداری اطلاعات تحت تکفلهای پرسنل بصورت پارامتریک و نامحدود .

6-امکان تعریف مشخصات جدید برای تحت تکفلها با تنوع بسیار زیاد و قابلیت فرموله کردن این مشخصات بصورت فرمول یا شرایط مختلف بصورت نا محدود .

7-امکان تعریف انواع مرخصی و ماموریت بسته به نیاز آن سازمان بصورت نامحدود .

8-امکان تعریف پارامترهای کارکردی برای هرنظام استخدامی بصورت نامحدود از قبیل ( روزکار ، ساعت اضافه کار، نوبت کار ، جمعه کاری و غیره ) . و همچنین امکان فرموله کردن این آیتمها جهت محاسبه توسط سیستم و امکان اتصال به کارت ساعت و خواندن اطلاعات آن و انتقال به سیستم بصورت کاملا پارامتریک .

9-امکان تعریف شکل حکم هر نظام توسط کاربر جهت تهیه گزارش حکم با امکانات وسیع و فرمولی .

10-  امکان تعریف جدول ارتباطات شغلی جهت بدست آوردن سابقه مفید ( تمامی ضرایب و ثابتها جهت این محاسبه توسط خود کاربر تعریف می گردد) .

11- امکان تعریف ترتیب نمایش اطلاعات در زمان ورود اطلاعات و مشاهده .

12- امکان انجام محاسبات فرمولها و شرطها بصورت کلی یا خاص برای یک فرد یا کلیه پرسنل 13- امکان ورود اطلاعات برای کلیه آیتمهای تعریف شده در سیستم .

14- امکان تغییر نظام استخدامی پرسنل .

15- امکان تغییر کد شناسایی پرسنل .

16- امکان تهیه گزارش حکم بر اساس تاریخ اجرا و شرایط حاکم بر پرسنل در آن تاریخ .

17- امکان صدور اصلاحیه احکام با توجه به تغییرات بوجود آمده در شرایط حاکم بر زمان صدور حکم قبلی ( از نظر ضرایب و مشخصات پرسنل ، مدرک ، تعداد فرزندان و غیره ) برای تک تک احکام بین تاریخ اجرا تا حال حاضر .

18- امکان تائید احکام گرفته شده برای پرسنل جهت ثبت در سابقه و ارسال به سیستم  حقوق و دستمزد .

19- امکان دو تیپ ورود اطلاعات برای مشخصات تعریف شده در سیستم جهت سهولت استفاده کاربران .

20- امکان تهیه گزارشات متنوع مطابق با سلیقه مدیریت یا کاربر با استفاده از تمامی اطلاعات موجود در سیستم و یا آیتمهای جدید فرموله شده بر اساس اطلاعات موجود تعریف شده به دو صورت صفحه ای یا ستونی بصورت کاملا پارامتریک و نامحدود .

21-امکان تهیه گزارش پارامتری از اطلاعات سابقه پرسنل همانند گزارش پارامتری از اطلاعات جاری و با تمامی همان امکانات .

بطور مثال گزارشاتی که نشان می دهد تا حالا چه احکامی برای پرسنل صادر شده و چه تغییراتی داشته و کدامها اصلاح شده اند و توسط چه حکمی و غیره .

22- امکان تهیه گزارش آماری با توانایی و قابلیت بسیار بالا جهت طراحی و ارائه تمام آمارهای درخواستی مدیریت بصورت جدولی و پارامتریک و توانایی رسم گراف این گزارشات بصورت دو و سه بعدی بدلخواه کاربر وبصورت نا محدود .

23- امکان تهیه گزارش سابقه احکام پرسنل با شرایط دلخواه ( گزارش حکم های تائید شده )

24- امکان تهیه لیست فرمولهای تعریف شده در سیستم جهت نگهداری و آرشیو یا کنترل و استفاده مجدد از آنها .

25- امکان تهیه لیست توابع مورد استفاده در سیستم باشرح چگونگی و نحوه استفاده از آنها .

26- امکان تعریف کاربران متفاوت در سیستم با دستیابی متفاوت جهت استفاده از سیستم بصورت نا محدود

27- امکان پشتیبان گیری از اطلاعات بصورت فشرده شده و مطمئن جهت حفظ آخرین تغییرات انجام شده و امکان بازیابی این اطلاعات .

28- امکان بازسازی فایلها در صورت قطع برق و خروج ناگهانی از سیستم که کلیه ایندکسها دوباره بازسازی می شوند .

29- امکان تغییر رمز کاربران توسط خود کاربران بدون دخالت مدیر سیستم .

30- ارتباط ON LINE یا مستقیم با سیستم طبقه بندی مشاغل جهت استفاده از اطلاعات پستها در محاسبات و هر کجای دیگر در سیستم پرسنلی .

31- امکان ثبت اطلاعات مرخصی و ماموریتها و تهیه و ارسال اطلاعات مربوط به سیستم حقوق و دستمزد .

32- امکان تبادل اطلاعات نسخه مرکزی با سیستم شهرستانها که معمولا فقط ورود اطلاعات و تهیه گزارش را انجام میدهند بصورت دو طرفه .

قابل ذکر است که کلیه تعاریف فقط در نسخه مرکزی صورت می پذیرد .

33- امکان ارتباط با سیستم رفاه و وامها .

34- امکان ارتباط با سیستم آموزش و رشد و ارتقاء .

35- امکان ارتباط با سیستم بیمه درمان .

 

logo