آموزش

آموزش

آموزش

امکانات سیستم اطلاعات آموزش

 

1- این سیستم با کارائی فوق العاده جهت طراحی ، نظارت و عملیات مربوط به رشد و ارتقاء پرسنل شرکت مفید بوده

2- با  این سیستم  امکان تعریف انواع دوره ها ،‌ سمینارها ، کنفرانسها ، همایش و غیره را خواهید داشت و همچنین می توانید بصورت کاملا پارامتری برای موارد فوق تعریف مشخصات نمایید .

3- امکان تعریف نیاز های آموزشی پست : بدین صورت که برای هر پست موجود چه دوره های آموزش نیاز خواهد بود .

4- امکان تعریف پیش نیاز و هم نیاز و معادل دوره ها فوق الذکر .

5-امکان تعریف سایر کاربردهای دیگر در سیستم مثل وضعیت اساتید ، کار آموزان ، مراکز آموزش و غیره .

6- امکان ارتباط کامل با سیستم پرسنلی و دستیابی به اطلاعات مورد نیاز .

7- امکان تعریف گزارشات بصورت پارامتری و نا محدود توسط کاربران .

8- امکان تهیه انواع گزارشات از قبیل :

الف )‌ تهیه شناسنامه آموزشی پرسنل .

ب  ) گزارشات کنترلی جهت دوره ها لازم برای پرسنل با توجه به نیاز آموزش پستها .

ج  ) لیست پرسنل واجد شرایط یک دوره یا دوره های خاص .

ه  ) تهیه تقویم آموزشی ( پیشنهادی و تائید شده ) .

9- تعریف کاربران متنوع با نوع دستیابی متفاوت

logo